ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse sociale wetenschappen. ODISSEI brengt onderzoekers met noodzakelijke data, expertise en middelen samen om baanbrekend onderzoek te verrichten en om de computationele trend in sociaal onderzoek te kunnen benutten.

Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige, longitudinale datacollecties, evenals innovatieve en diverse vormen van data. Deze kunnen gekoppeld worden aan administratieve gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het combineren van deze grote verscheidenheid aan databronnen stelt onderzoekers in staat om nieuwe, opwindende, interdisciplinaire onderzoeksvragen te beantwoorden en om bestaande vragen op vernieuwende wijze te bestuderen.

Nieuws

It is now possible to register for the digital ODISSEI Community Conference on 24 November!

See our website for the programme and free registration: https://odissei-data.nl/en/2020/10/odissei-community-conference-registration/

It is now possible to register for the digital ODISSEI Community Conference on 24 November!

See our website for the programme and free registration: https://odissei-data.nl/en/2020/10/odissei-community-conference-registration/

10 days to go until the kick-off of the #BigSurv20 conference. We will start on November 6 with a plenary kick-off and keynote by prof. Salah, followed by 5 parallel sessions. Registration is still open, and completely free! http://www.bigsurv20.org

#BigSurv20 will open with a keynote by Albert Ali Salah @SzassTam whose address will cover the intersection of #BigData and #ComputerScience #CS and their implications for the future of #SurveyResearch. You will not want to miss it! https://www.bigsurv20.org/program_events

Load More...

ODISSEI Secure Supercomputer

Met de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) kunnen onderzoekers hun aan CBS microdata gekoppelde data analyseren met behulp van de Cartesius supercomputer van SURF.

Dit zijn drie actuele projecten:

Access Grants

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers kunnen gebruikmaken van korting en calls voor Microdata en het LISS-panel.

ODISSEI heeft reeds vele projecten gefinancierd.

Internationale samenwerkingen

ORGA­NISATIE

ODISSEI wordt gefinancierd door deelnemers en wordt bestuurd door een Supervisory Board en een Management Board.