ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse sociale wetenschappen. ODISSEI brengt onderzoekers met noodzakelijke data, expertise en middelen samen om baanbrekend onderzoek te verrichten en om de computationele trend in sociaal onderzoek te kunnen benutten.

Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige, longitudinale datacollecties, evenals innovatieve en diverse vormen van data. Deze kunnen gekoppeld worden aan administratieve gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het combineren van deze grote verscheidenheid aan databronnen stelt onderzoekers in staat om nieuwe, opwindende, interdisciplinaire onderzoeksvragen te beantwoorden en om bestaande vragen op vernieuwende wijze te bestuderen.

Nieuws

The ODISSEI LISS panel call is open until September 30. Submit your proposal to apply to collect your data free of charge.

More information:
https://odissei-data.nl/en/2020/06/a-new-round-of-the-liss-call-is-open/

A nice paper based on the @ODISSEI_nl COVID call. Interesting insights on the impact of the lockdown just in time for the second wave. https://twitter.com/LeaveNetwork/status/1306590048331026439

This week, ODISSEI welcomed two new Community Managers: Eva Heitbrink and Suze Zijlstra.

They will be responsible for maintaining contact with potential ODISSEI users, for the ODISSEI external communication, and for coordinating the ODISSEI educational programme.

@ODISSEI_nl 's ears are burning 🔥🔥🔥. A great article on the opportunities and challenges ahead for computational social science. Very exciting times and the Netherlands is definitely the goldilocks country when it comes to social science date. https://twitter.com/alexvespi/status/1299405591987847170

Load More...

ODISSEI Secure Supercomputer

Met de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) kunnen onderzoekers hun aan CBS microdata gekoppelde data analyseren met behulp van de Cartesius supercomputer van SURF.

Dit zijn drie actuele projecten:

Access Grants

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers kunnen gebruikmaken van korting en calls voor Microdata en het LISS-panel.

ODISSEI heeft reeds vele projecten gefinancierd.

Internationale samenwerkingen

ORGA­NISATIE

ODISSEI wordt gefinancierd door deelnemers en wordt bestuurd door een Supervisory Board en een Management Board.