ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse sociale wetenschappen. ODISSEI brengt onderzoekers met noodzakelijke data, expertise en middelen samen om baanbrekend onderzoek te verrichten en om de computationele trend in sociaal onderzoek te kunnen benutten.

Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige, longitudinale datacollecties, evenals innovatieve en diverse vormen van data. Deze kunnen gekoppeld worden aan administratieve gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het combineren van deze grote verscheidenheid aan databronnen stelt onderzoekers in staat om nieuwe, opwindende, interdisciplinaire onderzoeksvragen te beantwoorden en om bestaande vragen op vernieuwende wijze te bestuderen.

Nieuws

On September 3, DANS and @lcrdm organise "Food for Psychologists", an event especially for researchers in psychology about RDM / Open Science. Please join us! You can register online for workshops: https://dans.knaw.nl/en/current/events/food-for-psychologists

ODISSEI and @SURF_onderzoek will present the ODISSEI Secure Supercomputer at the digital "Voer voor Psychologen" event, 3 September. Register now! Organised by @DANSKNAW and @lcrdm
https://dans.knaw.nl/nl/actueel/agenda/voer-voor-psychologen @alangedijk

ODISSEI awarded 8 projects with free access to CBS microdata - 3 more than last year. Congratulations to the researchers!

The next round will probably open in the spring of 2021.

The Generations and Gender Programme (GGP) is recruiting! We are looking for candidates to join our survey team. The deadline is 19 July! Please check: https://www.ggp-i.org/wp-content/uploads/2020/07/Fieldwork-officer.pdf
@GGP_i @ESS_Survey @SHARE_MEA @DHSprogram @centerdata @ODISSEI_nl #survey #fieldwork #blaise

Load More...

ODISSEI Secure Supercomputer

Met de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) kunnen onderzoekers hun aan CBS microdata gekoppelde data analyseren met behulp van de Cartesius supercomputer van SURF.

Dit zijn drie actuele projecten:

Access Grants

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers kunnen gebruikmaken van korting en calls voor Microdata en het LISS-panel.

ODISSEI heeft reeds vele projecten gefinancierd.

Internationale samenwerkingen

ORGA­NISATIE

ODISSEI wordt gefinancierd door deelnemers en wordt bestuurd door een Supervisory Board en een Management Board.