Microdata-toegang

CBS Microdata zijn koppelbare data op persoons-, adres- of bedrijfsniveau. Deze data kunnen zeer waardevol zijn voor statistische onderzoekers, maar de kosten voor gebruik ervan vormen vaak een drempel. Ook in 2020 stelt ODISSEI een vergoeding beschikbaar aan medewerkers van deelnemers die gebruikmaken van CBS Microdata.

Het ODISSEI Microdata Access Program bestaat uit twee delen, Microdata Discount (MAD) en Microdata Grant (MAG).

Microdata Access Discount (MAD)

Via de Microdata Access Discount krijgen medewerkers van ODISSEI-deelnemers een korting tot 50% op hun CBS Microdata-projecten. Een voorwaarde is dat de projecten vanuit de eerste of tweede geldstroom of vergelijkbaar gefinancierd zijn. Download de volledige richtlijnen.

Op de volgende pagina staan de projecten die korting krijgen of hebben gekregen.

Microdata Access Grant (MAG)

De Microdata Access Grant verschaft gratis toegang tot CBS Microdata aan onderzoekers verbonden aan een deelnemer. De Call for Proposal voor de MAG is nu open. Onderzoekers worden uitgenodigd om hun voorstel voor 30 april 2020 in te dienen. Download de volledige richtlijnen.

In 2019 kregen vijf onderzoekers gratis toegang tot CBS Microdata. Er waren 24 aanmeldingen, wat duidt op grote interesse in deze manier van dataverzameling. De commissie die in 2019 de voorstellen beoordeelde bestaat uit Govert Bijwaard (NIDI), Didier Fouarge (Maastricht University), Maarten van Ham (TU Delft), Catrien Bijleveld (NSCR), Herman van de Werfhorst (UvA) en Jan van Ours (EUR).