Feestelijke lancering ODISSEI, dataplatform voor de mens- en maatschappijwetenschappen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Centraal Museum te Utrecht is donderdag ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovation) gelanceerd, het dataplatform voor de mens- en maatschappijwetenschappen. Wetenschappelijk trekker Pearl Dykstra (EUR) verrichtte samen met Pieter Hooimeijer (NWO-MaGW) en Huib van de Stadt (CBS) de symbolische openingshandeling door de nieuwe naam bekend te maken.

Binnen het dataplatform voor de mens- en maatschappijwetenschappen werken de Nederlandse universiteiten, projectleiders van dataverzamelingen, NWO, CBS, DANS, Rijkskennisinstellingen, Hogescholen, overheden en bedrijven samen om één platform met data ten behoeve van de mens- en maatschappijwetenschappen te creëren. Het initiatief was voorheen bekend onder de naam NDSW (Nationale Data-infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen).

Met de lancering van ODISSEI bestendigen de initiatiefnemers hun samenwerking. Zij vinden daarom dat het dataplatform nu definitief thuishoort op de Nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Het besluit hierover volgt later dit jaar. Met de financiële armslag die opname in de Nationale roadmap grootschalige infrastructuur met zich mee zou brengen, kunnen de mens- en maatschappijwetenschappen met een reuzenstap een nieuw tijdperk binnentreden.

Als symbool voor de samenwerking tussen uiteenlopende organisaties konden deelnemers aan de lanceringsbijeenkomst zelf suggesties doen voor een nieuwe naam. De stuurgroep koos de meest pakkende eruit.

Pearl Dykstra, boegbeeld en een van de initiatiefnemers van ODISSEI: ‘Nederlandse surveyonderzoekers behoren sinds de jaren tachtig al tot de wereldtop, zowel methodologisch als inhoudelijk. Maar zij werken met afzonderlijke dataverzamelingen: denk aan de grote drie survey’s ESS, GGP en SHARE. We gaan nu deze dataverzamelingen koppelen met vele andere. We creëren hiermee een gekoppeld virtueel netwerk, met een groeimodel, dat ons in staat stelt nieuwe vragen te beantwoorden en bestaande vragen op een nieuwe manier te onderzoeken.’

Huib van de Stadt, namens partner CBS: ‘Het platform biedt ongekende mogelijkheden om vraagstukken over migratie, werkgelegenheid, veiligheid en gezondheid aan te pakken, vanuit verschillende disciplines, met behulp van actuele bevolkingsgegevens.’

Pieter Hooimeijer, voorzitter van het gebiedsbestuur NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen en mede-initiatiefnemer namens NWO, toonde zich dolblij met de stap voorwaarts: ‘De urgentie én de wenselijkheid van ODISSEI zijn voelbaar. De wetenschap staat in steeds grotere mate in het teken van samenwerken, tussen universiteiten én disciplines.’

Na de lancering van de nieuwe naam hadden paneldiscussies plaats over innovatie in dataverzameling en datagebruik, waaraan onderzoekers en maatschappelijke partners deelnamen. De partners van ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovation), onderzoekers en dataverzamelaars, gaven presentaties tijdens de afsluitende borrel.