Pilot Microdata-regeling van start

ODISSEI stelt met ingang van het vierde kwartaal van 2017 als pilot een vergoeding beschikbaar aan haar deelnemers die gebruik maken van CBS microdata. Deze Microdata-regeling wordt verstrekt als tegemoetkoming voor de kosten per kwartaal voor het gebruik van CBS microdata.

Lees hier meer over de Microdata-regeling.