Analyse sociaal netwerk Nederland

Jan van der Laan, Edwin de Jonge, Marjolijn Das (CBS)

In dit pilotproject, dat begin 2019 wordt afgerond, onderzoekt het CBS de sociale netwerken van Nederlanders. Van elke persoon die in Nederland staat ingeschreven heeft CBS relaties als familiebanden, collegiale banden en relaties via school en buurt vastgelegd. Dat leidt tot een omvangrijke dataset.

Het CBS beschikt enkel over de technische voorzieningen om deze data op kleine, regionale schaal te analyseren. Met de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) kan dit ook worden gedaan op nationaal niveau. Het gaat hierbij om 16,9 miljoen nodes die onderling zijn verbonden met in totaal 39 miljard links. Gemiddeld komt dat neer op 1.800 links per persoon. De focus in deze case study ligt op het detecteren van groepen mensen (“community detection”) die onderling sterker verbonden zijn dan met andere Nederlanders, bijvoorbeeld groepen die hun kinderen naar dezelfde school sturen of onderling trouwen. Vervolgens wordt de invloed van een sterk verbonden groep op segregatie en sociaal kapitaal onderzocht.

Presentatie CBS-pilot (2-10-2018) (pdf)