Effects of spatial contextual characteristics on personal income

Ana Petrović, Maarten van Ham (TU Delft), David Manley (University of Bristol)

Wat is de relatie tussen de buurt waarin je woont en je individuele inkomen? Dat is de onderzoeksvraag die dit pilotproject (afronding begin 2019) zal beantwoorden.

Om dit te onderzoeken heeft TU Delft heel bewoond Nederland opgedeeld in vakjes (grid cells) met 101 verschillende schaalgroottes, variërend van 100 m2 tot 10 km2. Voor elke schaalgrootte zijn twee contextuele kenmerken van een gebied, namelijk het aandeel bewoners met een niet-Westerse achtergrond en het aantal mensen met een laag inkomen, gecorreleerd aan individuele eigenschappen zoals inkomen. De resultaten verschillen sterk tussen de verschillende grid-groottes, wat het belang van dit onderzoek aantoont. In de Remote Access-omgeving van het CBS kostte het doorrekenen van de datasets vier maanden. Deze rekentijd zal in de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) verkort worden, waardoor meer variabelen in de analyses meegenomen kunnen worden.

Presentatie TU Delft-pilot (2-10-2018) (pdf)