19 feb: Introductiebijeenkomst tot CBS Microdata en lancering call

Op dinsdag 19 februari 2019 is er introductiebijeenkomst voor gebruik van CBS Microdata, gericht op beginnende onderzoekers. Microdata zijn koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau. Deze data kunnen zeer waardevol voor statistische onderzoekers. Het CBS stelt onder strikte voorwaarden onderzoekers in staat om zelf onderzoek te doen met Microdata waarover het CBS beschikt. Tijdens de bijeenkomst wordt inzicht gegeven in de beschikbare Microdata, het praktische proces om met de data te werken en de voorwaarden en kosten. Doel van de middag is om onderzoekers die nog niet met CBS Microdata werken er op laagdrempelige manier mee te laten kennismaken.

De middag wordt georganiseerd door CBS en ODISSEI. ODISSEI is de Nederlandse data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen, met 29 deelnemers waaronder alle Nederlandse faculteiten sociale wetenschappen, een aantal faculteiten economie en bedrijfskunde, NWO en de Rijksplanbureaus.

Tijdens de middag lanceert ODISSEI een call voor gratis gebruik van CBS Microdata, speciaal gericht op beginnende onderzoekers. De subsidie biedt een unieke kans om zonder kosten CBS Microdata voor een middelgroot eigen onderzoek te gebruiken. In 2019 zullen vijf voorstellen gehonoreerd kunnen worden. Reguliere projecten van ODISSEI-deelnemers ontvangen daarnaast standaard een korting op de kosten van 50%.

De bijeenkomst begint om 13:30 (13:00 inloop) en vindt plaats bij CBS Den Haag. De voertaal is Engels. Deelname is kosteloos. 

Programma

  • 13:00 Inloop met koffie en thee
  • 13:30 Welkom & introductie Microdata
  • 14:05 Introductie ODISSEI & MAG
  • 14:25 Dr. Hans van Kippersluis (Erasmus School of Economics): Using linked survey and administrative data to study the relationship between socioeconomic status and health
  • 14:55 Pauze
  • 15:15 Dr. Bram Hogendoorn (UvA faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen): Educational differences in the relationship between divorce and poverty using CBS data
  • 15:45 Beschikbare Microdata verkennen
  • 16:05 Praktische zaken bij het zelf starten van een project
  • 16:15 Vragen en discussie

Aansluitend afsluitende borrel.

Aanmelden

Deelname aan de middag is kosteloos. Graag aanmelden via dit formulier.

Locatie

CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.

Contact

Lucas van der Meer via events@odissei-data.nl

Foto door MG Fotografie – Michel Groen