Nieuwe call voor gratis gebruik van CBS Microdata (MAG)

Elk jaar, met 2019 als een pilotjaar, stelt ODISSEI middels de Microdata Access Grant (MAG) vijf onderzoekers verbonden aan een ODISSEI-deelnemers in staat om kosteloos van CBS Microdata gebruik te maken. Beginnend onderzoekers in het bijzonder zijn uitgenodigd om een voorstel in te dienen.

Het voorstel dient uiterlijk 30 april 2019 ingediend te worden. Goedgekeurde projecten starten in de tweede helft van 2019. De hoofdonderzoeker dient een aanstelling bij een ODISSEI-deelnemer te hebben.

Er is budget beschikbaar voor het toekennen van vijf projecten. Het budget van (maximaal) € 8.000 per project is in principe voldoende voor een project met twee onderzoekers, een duur van zes maanden en ongeveer tien datasets.

Voorstellen dienen 3-5 pagina’s lang te zijn en worden ingediend via een online formulier. Ze dienen in het Engels geschreven te zijn, duidelijkheid te verschaffen over benodigde Microdata en een onderzoeksvraag en wetenschappelijke motivatie bevatten.

Een evaluatiecommissie beoordeelt de voorstellen op de volgende criteria:

  1. Originaliteit en toegevoegde waarde (40%)
  2. Relatie met de literatuur (20%)
  3. Methodologie (20%)
  4. Implicaties voor onderzoek, praktijk en/of maatschappij (20%)

De volledige richtlijnen zijn hier te downloaden. We kijken ernaar uit om je voorstel te ontvangen!

Foto door MG Fotografie – Michel Groen