Verslag introductiebijeenkomst Microdata

MAG-call gelanceerd

Dinsdag 19 februari vond bij het CBS in Den Haag een introductiebijeenkomst over het gebruik van CBS Microdata plaats. Tijdens deze middag is ook de MAG-call gelanceerd, waarmee onderzoekers gratis toegang tot de CBS Microdata kunnen verkrijgen.

De middag wordt geopend door ODISSEI-projectmanager Lucas van der Meer, die een kleine enquête houdt onder de aanwezigen. Ongeveer de helft van hen blijkt phd-student, afkomstig van een groot aantal verschillende onderzoeksinstellingen. De meeste deelnemers (42 procent) zijn werkzaam in de sociale wetenschappen. Het publiek is niet tot nauwelijks bekend met CBS Microdata en ODISSEI. Werk aan de winkel dus!

Fatima El Masslaki is een van de accountmanagers van CBS Microdata Services. Zij legt uit dat het CBS via CBS Microdata Services onderzoekers en geautoriseerde organisaties toegang biedt tot de microdata. Deze data mogen alleen worden gebruikt voor statistisch onderzoek, waarbij vertrouwelijkheid een essentieel aspect is. Onderzoekers kunnen (onder bepaalde voorwaarden) ook hun eigen data uploaden en koppelen aan de microdata. Het CBS controleert de verkregen resultaten op eventueel te herleiden persoonlijke informatie, waarna ze (verplicht) gepubliceerd kunnen worden. Het gebruik van de 4150 microdatasets, verspreid over zo’n 300 onderwerpen, neemt de laatste jaren toe.

Lucas van der Meer introduceert vervolgens ODISSEI en de ODISSEI Data Facility (ODF). Onderzoekers die in dienst zijn bij een van de ODISSEI-deelnemers krijgen via de Microdata Access Discount (MAD) 50 procent korting op het gebruik van CBS Microdata. Vervolgens lanceert Van der Meer de Microdata Access Grant (MAG), een financieringsinstrument waarmee onderzoekers gratis toegang tot CBS Microdata kunnen krijgen. De deadline voor het indienen van een voorstel voor de MAG is 30 april 2019. De uitslag zal in de zomer van 2019 bekendgemaakt worden, zodat de projecten in het najaar van start kunnen gaan. De MAG is een pilot die bij succes volgend jaar herhaald zal worden.

Vervolgens geeft Hans van Kippersluis (Erasmus School of Economics) een presentatie over zijn ervaringen met het gebruik van CBS Microdata. Hij gebruikt de remote access-voorziening om toegang te krijgen tot de data al sinds 2007 voor zijn onderzoek naar de relatie tussen (gezonde) levensverwachting en inkomensniveau. Dit doet hij met datasets over onder andere opleiding, sterfte, intelligentie, ziekenhuisopnamen en belastingaangiften. Van Kippersluis vertelt dat hij veel heeft gehad aan de deskundige begeleiding vanuit CBS Microdata Services en dat hij de gebruiksvriendelijkheid van de dienst enorm heeft zien groeien. Volgens hem zouden nog veel meer onderzoekers veel kunnen hebben aan deze dienst.

Na de pauze vertelt Bram Hoogendoorn, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, over zijn ervaringen met CBS Microdata. Zijn promotieonderzoek gaat over opleidingsverschillen in relatie tot echtscheiding en armoede. Hij laat de aanwezigen zien welke datasets hij daarbij gebruikt heeft en hoe hij deze gelinkt en geanalyseerd heeft. Hij ziet de grote statistische power als een van de grote voordelen van het gebruik van de CBS Microdata.

Hierna toont Ruurd Schoonhoven (CBS) de aanwezigen hoe zij kunnen browsen door de datasets via www.cbs.nl/microdata. Via de catalogus kun je op thema zoeken, waarna je per dataset toegang krijgt tot de metadata. De aanwezigen vinden dit erg interessant en informeren naar de aanwezigheid van verschillende typen data. Schoonhoven wijst hen in de meeste gevallen de weg naar de benodigde dataset. Vervolgens legt Schoonhoven uit hoe je als onderzoeker zelf een project op kunt starten. Hij legt het hele traject uit, van het indienen van de aanvraag, de voorbereiding tot aan de publicatie.

Nadat Lucas van der Meer de middag heeft afgesloten, is het tijd voor de borrel. De aanwezigen vonden de introductiebijeenkomst erg nuttig voor onderzoekers die nog onbekend zijn met Microdata. ODISSEI en het CBS zullen dan ook vaker dit soort bijeenkomsten organiseren.

Foto’s door MG Fotografie – Michel Groen