KNAW pleit voor nationale data officer

De KNAW schreef het afgelopen jaar op verzoek van het ministerie van OCW het advies Hergebruik van publieke data. Meer wetenschap en beter overheidsbeleid. Gisteren overhandigde Pearl Dykstra, voorzitter van de commissie en wetenschappelijk directeur van ODISSEI, dit adviesrapport aan het ministerie van OCW.

In dit rapport pleit de KNAW voor de aanstelling van een Chief Public Data Officer. Deze persoon zal op landelijk niveau de regie hebben over het toegankelijk en herbruikbaar maken van data uit overheidsadministraties. Daarnaast zouden onderzoekers minder terughoudend moeten zijn bij het benaderen van overheidsorganisaties met een dataverzoek. Onderzoeksresultaten zouden na afloop weer gedeeld moeten worden met de organisatie.

ODISSEI is groot voorstander van het openstellen van data voor de wetenschap, met inachtneming van alle privacyregels. Data uit overheidsorganisaties, zoals die van het Rijk, provincies, waterschappen en scholen, leveren een schat aan kennis op voor de wetenschap en overheidsbeleid. ODISSEI faciliteert instanties in het delen van data, zodat er minder nieuwe primaire data verzameld hoeven te worden en er nieuwe inzichten komen die overheidsbeleid van een wetenschappelijke onderbouwing kunnen voorzien.

V.l.n.r. Pearl Dykstra, Ruurd Schoonhoven (Management Board ODISSEI en Senior Relatiebeheerder Microdata Services, CBS), Marjan Hammersma (SG OCW), Wim van Saarloos (President KNAW)

Het volledige adviesrapport Hergebruik van publieke data. Meer wetenschap en beter overheidsbeleid is hier te downloaden of te bestellen. Hier is ook een Engelse samenvatting te vinden.