Nieuwe call: Collect new data in the LISS panel

Na het succes van de eerste call in 2018 herhaalt ODISSEI de call Collect new data in the LISS panel. Onderzoekers werkzaam bij ODISSEI-deelnemers kunnen via deze call gebruikmaken van de mogelijkheid om data te verzamelen via het LISS panel.

Het LISS panel, beheerd door CentERdata, bestaat uit zo’n 7.000 personen uit ongeveer 4.500 huishoudens. Er is budget beschikbaar voor vijf projecten met elk een netto respons van 2.500 respondenten en 15 minuten paneltijd, wat neerkomt op ongeveer 40 eenvoudige ja/nee-vragen. Indien meer respondenten benodigd zijn, zal de beschikbare paneltijd naar beneden worden bijgesteld.

Ingediende voorstellen moeten:

  • uiterlijk 15 september 2019 (23:59u) worden ingediend via het online formulier;
  • in het Engels zijn geschreven;
  • naam, adres, instellingsnaam en een korte cv met belangrijkste publicaties van de onderzoeker(s) bevatten;
  • duidelijk zijn over de aangevraagde steekproef, samenstelling, moment van onderzoek, herhaalde metingen (indien van toepassing);
  • de onderzoeksvraag en een wetenschappelijke onderbouwing bevatten;
  • duidelijk zijn over de inhoud van de vragen;
  • gecontroleerd zijn op overlap met onderwerpen en vragen in de bestaande LISS-data.

De call sluit 15 september 2019 23:59u. Klik hier voor meer informatie.