Understanding the correlates of appearance-based discrimination

Project gehonoreerd in LISS-call 2018
Hoofdonderzoeker: Bastian Jaeger (TiU)

Ondanks hun grote onnauwkeurigheid hebben persoonlijke indrukken op basis van uiterlijke kenmerken een grote invloed op gedrag, bijvoorbeeld in de rechtspraak, bij verkiezingen en sollicitaties, en bij sociale interactie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen leken-fysionomisten zijn: ze geloven dat het karakter is af te lezen van iemands gezicht. Twee recente studies onder Nederlandse psychologiestudenten lieten zien dat het geloof in fysionomie relatief wijdverspreid is en dat de mate van dit geloof samenhangt met het vertrouwen op persoonlijk indrukken.

In deze studie zal het geloof in fysionomie onderzocht worden in een grotere, representatievere steekproef (N = 2.500). Op basis hiervan kan een nauwkeurigere schatting gemaakt worden van het voorkomen van fysionomische overtuigingen onder de bevolking. Daarnaast zullen de onderzoekers de correlaten van fysionomische overtuigingen in kaart brengen door te onderzoeken hoe individuele verschillen in de mate van het geloof correleren met (a) andere aspecten van leken persoonlijkheidstheorie, (b) belangrijke socio-demografische variabelen, en (c) een aantal persoonlijkheids- en achtergrondkenmerken die al eerder zijn bevraagd in het panel.

Afbeelding: Della Porta, De humana physiognomonia libri IIII via Wellcome Collection CC BY 4.0