Voorstel roadmap ingediend

ODISSEI heeft een voorstel ingediend bij de NWO Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI). Met de aanvraag van ‚ā¨ 18 miljoen wil ODISSEI de ODISSEI Secure Supercomputer doorontwikkelen, een laboratorium opzetten voor innovaties in dataverzameling en -analyse, veldwerk blijven financieren en innoveren en een hub opzetten voor educatie en communicatie. 

Het voorstel wordt door een externe commissie beoordeeld. In het voorjaar van 2020 zal de uitslag bekend gemaakt worden. Bij honorering start het werk in de zomer van dat jaar.