Hebzucht, eigenbelang en sociaaleconomisch succes

Project gehonoreerd in LISS-call 2018
Onderzoekers: S. M. Breugelmans (TiU), M. Zeelenberg (TiU), K. Hoyer (TiU)

Eigenbelang en hebzucht zijn belangrijke economische motieven die pas sinds kort op psychologisch niveau zijn bestudeerd als individuele verschillen. De mate waarin deze twee motieven van elkaar verschillen én beide gerelateerd zijn aan sociaaleconomisch succes is nog onduidelijk. Hebzucht lijkt te zijn gerelateerd aan verschillende maten van economisch succes, wat wellicht verklaart waarom het blijft bestaan, al wordt het over het algemeen negatief beoordeeld. Andere studies laten zien dat prosociale individuen die minder handelen vanuit eigenbelang meer kinderen en een hoger inkomen hebben dan egoïstische mensen.

In deze studie proberen de onderzoeker de relaties tussen eigenbelang, hebzucht en economisch gedrag te ontrafelen. De onderzoekers gebruiken hiervoor een studie van 12 minuten in een representatieve steekproef van de algemene populatie (N = 2500). Op basis van gevestigde maten en onderzoeken zullen zij deze twee motieven systematisch vergelijken in relatie tot een reeks sociaaleconomische indicatoren.

Afbeelding: DarkWorkX voor Pixabay