Inhoud, oorzaken en gevolgen van politieke onvrede

Project gehonoreerd in LISS-call 2018
Onderzoekers: Henk van der Kolk (UT), Armen Hakhverdian (UvA), Matthijs Rooduijn (UvA), Andrej Zaslove (RU)

Populistische partijen en politici zijn in toenemende mate succesvol. Als gevolg daarvan richten onderzoekers zich ook steeds meer op het onderwerp populisme. Een nieuwe, veelbelovende stroming in de literatuur over populisme richt zich op het meten van populisme als een houding van individuele burgers. Deze studies suggereren dat we de alomtegenwoordigheid en de impact van zulke populistische attitudes op individueel niveau moeten meenemen, willen we recente politieke ontwikkelingen begrijpen. Deze attitude kan worden onderscheiden van gerelateerde concepten van politieke onvrede, zoals politiek cynisme, politiek vertrouwen, politieke ontevredenheid en politieke doeltreffendheid.

In dit project onderzoeken wetenschappers de dimensionaliteit van een reeks gevestigde maten (zoals politiek vertrouwen, doeltreffendheid en cynisme) en nieuwe maten (zoals populistische attitude) van politieke onvrede. Zij zullen de data uit het LISS panel gebruiken om een valide test te ontwikkelen voor de conceptuele onafhankelijkheid van de verschillende dimensies van politieke onvrede.

Afbeelding: Johnhain voor Pixabay