‘Playing dead’ – De gevolgen van tonic immobility in kaart gebracht

Project gehonoreerd in LISS-call 2018
Onderzoekers: Muriel Hagenaars (UU), Jacques Hagenaars (TiU)

De bekendste automatische reacties op extreem gevaarlijke situaties zijn vechten en vluchten. Maar er is nog een derde, relatief onbekende reactie: tonic immobility (‘playing dead’ ofwel ‘verlamd zijn van angst’). Tonic immobility verhoogt de kans op overleven in opgejaagde dieren, maar ook bij mensen kan het gunstig werken op de korte termijn: het resulteert over het algemeen in minder lichamelijk letsel. Echter, op de lange termijn verhoogt het de kans op psychiatrische problemen, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie of dissociatieve symptomen. Deze bevindingen zijn in 2011 en 2012 bevestigd middels onderzoeken binnen het LISS panel.

In deze nieuwe studie onderzoeken de wetenschappers wanneer en hoe tonic immobility leidt tot PTSS. Beramingen van het voorkomen van trauma’s onder de algemene bevolking wijzen uit dat ongeveer 4830 tot 6279 van de 7000 LISS-respondenten een traumatische ervaring hebben. Van hen zullen 821 tot 1067 een posttraumatische stressstoornis hebben ontwikkeld. Dit zal deze studie voldoende power geven om valide conclusies te kunnen trekken. De vragenlijst zal bestaan uit 30 items over tonic immobility, trauma en PTSS-symptomen, alsmede mediërende en modererende factoren.

Afbeelding: ErikaWittlieb voor Pixabay