Wil je ons je data geven? De invloed van privacy-zorgen en technologische vaardigheden voor nieuwe vormen van dataverzameling

Project gehonoreerd in LISS-call 2018
Onderzoekers: B. Struminskaya (Utrecht University),  F. Keusch (University of Mannheim & University of Maryland)

Tegenwoordig wordt er veel gedetailleerde data over individueel gedrag verzameld. Terwijl onderzoeksinstellingen die de data verzamelen de anonimiteit van de deelnemers bewaken, maken proefpersonen zich zorgen over hun privacy en de vertrouwelijkheid rondom hun gedeelde data, zoals hun GPS-locatie, bel- en sms-logs of sociale media-posts. Er zijn aanwijzingen dat zorgen omtrent privacy en vertrouwelijkheid bij het verzamelen van smartphone-data gerelateerd zijn aan de vaardigheden van de proefpersoon in de omgang met de smartphone. Als potentiƫle proefpersonen vanwege deze zorgen niet bereid zijn sensordata te laten verzamelen of niet toestaan dat hun passief verzamelde data gedeeld wordt, heeft dat invloed op de betrouwbaarheid van de conclusies die onderzoekers op basis van deze data trekken.

In dit project proberen de onderzoekers het verband tussen privacy-zorgen en technologische vaardigheden op te helderen. Aan de hand van een vragenlijst met vragen uit bestaande en nieuwe onderzoeksinstrumenten bouwen ze een framework van zorgen omtrent sensordata-verzameling. Deze vragenlijst zal binnen het LISS panel worden afgenomen bij ongeveer 2000 deelnemers. Het doel van het onderzoek is om het verband tussen smartphone-vaardigheden en zorgen omtrent privacy en vertrouwelijkheid op te helderen. De wetenschappers onderzoeken de rol van vaardigheden en zorgen als factoren die bijdragen aan de bereidheid deel te nemen aan passieve dataverzameling.

Afbeelding: TheDigitalArtist voor Pixabay