Zorgen omtrent het gebruik van algoritmische besluitsystemen begrijpen

Project gehonoreerd in LISS-call 2018
Onderzoekers: R. Müller, B. Aysolmaz (Maastricht University)

Algoritmische besluitsystemen (ADM-systemen) die gebruikmaken van machine learning en kunstmatige intelligentie maken een steeds groter deel uit van ons dagelijks leven. Tegelijkertijd is dit gebruik onderwerp van discussie en spanningen.  De publieke perceptie lijkt bepalend voor de vooruitgang en de toekomst van dergelijke systemen. Duidelijke toelichtingen zijn essentieel voor een positieve perceptie en een ontwikkeld vertrouwen bij het publiek. Zelfs als het mogelijk is om technische uitleg te geven bij ontwikkelde algoritmes, is het niet duidelijk of deze uitleg begrepen zal worden door het publiek en zo eventuele zorgen kan wegnemen.

Deze studie wil dit hiaat in de literatuur vullen door de zorgen en gedragingen van individuen omtrent ADM-systemen te onderzoeken. Ook wordt onderzocht hoe deze zorgen het best geadresseerd kunnen worden met heldere uitleg. De onderzoekers zullen een enquête afnemen bij 2500 deelnemers van het LISS panel. Hiermee zullen zij data verzamelen over hun kennis en zorgen betreffende ADM-services, zoals eerlijkheid, aansprakelijkheid, privacy , transparantie en de intentie om deze diensten te gebruiken. De resultaten hiervan worden meegenomen in een onderzoek naar veranderingen in deze gebruikersintentie als er een uitleg over de diensten aangeboden wordt.

Afbeelding: Mike MacKenzie via Flickr CC BY 2.0