De rol van beschermende factoren op het welzijn en de geestelijke gezondheid van ouders

Project gehonoreerd in LISS-call 2018
Onderzoeker: Mariëlle Cloin (Tranzo, Tilburg University)

Het ouderschap is voor veel mannen een vrouwen een mooie, maar ook uitdagende ervaring, die een unieke mix van stress en beloning met zich meebrengt. De meeste ouders noemen het ouderschap een complexe, maar positieve ervaring. Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe risicofactoren (stressvolle omstandigheden) de mentale gezondheid en het welzijn beïnvloeden. Daarbij wordt vaak gericht gekeken naar specifieke groepen, zoals ouders van kinderen met beperkingen, gezinnen met een laag inkomen of gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en mishandeling. Slechts weinig studies hebben systematisch gekeken naar de rol van beschermende factoren (i.p.v. risico’s). Hoe beïnvloeden factoren als sociaal netwerk en veerkracht van het gezin het welzijn en de geestelijke gezondheid van ouders?

Het doel van deze studie is om een beter begrip te krijgen van de rol van beschermende factoren gerelateerd aan ouderlijk welzijn en geestelijke gezondheid. Waarom reageren sommige ouders positief op ouderlijke uitdagingen en andere niet? In dit onderzoek worden alle 836 LISS deelnemers met een jongste kind tot twaalf jaar meegenomen. In de analyse zullen de onderzoekers de verkregen data combineren met andere beschikbare data van het LISS panel.

Afbeelding: Pixnio via CC0