Skypen of skippen? Motivaties, informatie delen en welzijn in online medische consulten

Project gehonoreerd in LISS-call 2018
Onderzoekers: Nadine Bol en Marjolijn Antheunis, Tilburg University

De opkomst van e-health biedt artsen nieuwe mogelijkheden om met patiënten te communiceren, bijvoorbeeld via online diensten als Skype. Patiënten zullen zowel de voordelen (zoals efficiëntie) en de mogelijke nadelen (zoals privacy) meenemen in hun overweging om gebruik te maken van deze mogelijkheid en om daarbij persoonlijke informatie te delen. De Privacy Calculus Theory biedt een verklaring voor wanneer mensen besluiten al dan niet informatie te delen, wat een cruciale voorspellende factor is voor het welzijn. Deze theorie stelt dat hoe meer voordeel mensen verwachten, hoe meer ze bereid zijn zich open te stellen, terwijl meer ervaren nadelen juist leiden tot mindere bereidwilligheid om persoonlijke informatie te delen.

In dit onderzoek gebruiken de onderzoekers de Privacy Calculus Theory om te begrijpen in hoeverre patiënten persoonlijke informatie delen tijdens online arts-patiënt-interacties. Het doel is om de ervaren nadelen en de verwachte voordelen bij deze interacties in kaart te brengen die gerelateerd zijn aan welzijn. De onderzoekers zullen een vignetstudie uitvoeren waarin proefpersonen reageren op een hypothetische situatie, waarbij ze hun percepties, waarden, sociale normen of indrukken van gebeurtenissen aangeven. Een steekproef van 2.086 deelnemers uit het LISS panel zal gevraagd worden zich een situatie voor te stellen waarin zij een arts consulteren over een medische situatie. Na het lezen van een scenario zullen de proefpersonen vragen beantwoorden over de ervaren voordelen, nadelen, vertrouwen, doeltreffendheid, bereidheid tot delen van persoonlijke informatie en welzijn.

Afbeelding: Negative space via pexels.com