Nieuwe collega: Kasia Karpinska

Dr. Kasia Karpinska is per 1 november 2019 toegetreden tot het ODISSEI-coördinatieteam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze coördineert de subsidies van ODISSEI, waaronder de Microdata Access Discount, de Microdata Access Grant en de LISS Grant. Kasia promoveerde in 2013 aan de Utrecht School of Economics en werkte eerder als onderzoeker aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (EUR) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Tijdens haar academische carrière heeft Kasia ruime ervaring opgedaan in dataverzameling en databeheer.