De korte- en langetermijneffecten van thuisscholing tijdens de coronacrisis op kansenongelijkheid in het onderwijs

Dit project is medegefinancierd door ODISSEI in de extra LISS Corona call for proposals in maart 2020.
Onderzoeker: Thijs Bol, Universiteit van Amsterdam

Sinds 16 maart zijn alle scholen in Nederland gesloten. De meeste kinderen houden vanuit huis hun schoolwerk bij. Van ouders wordt in deze periode verwacht dat zij een belangrijke rol spelen bij het ‘thuisonderwijs’. Zij zijn degenen die ervoor moeten zorgen dat hun kinderen de stof blijven volgen. In dit project wordt onderzocht (a) hoe ouders verschillend omgaan met dit thuisonderwijs en (b) wat de korte- en langetermijngevolgen zijn van de schoolsluiting op de onderwijsuitkomsten.

De kern hypothese van het project is dat de lange periode van thuisonderwijs de kansenongelijkheid in het onderwijs zal vergroten. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben relatief veel minder mogelijkheden om thuis te studeren, en hun ouders kunnen hun vaak minder goed ondersteunen bij hun schoolwerk. De schoolsluiting vormt daardoor een grote uitdaging voor kansengelijkheid in het onderwijs. Het is daarom van cruciaal belang om goed in kaart te brengen hoe Nederlandse ouders hun kinderen helpen bij het onderwijs, en hoe dit op de korte en de lange termijn de onderwijsresultaten van de kinderen beïnvloedt.

Voor deze module worden ouders met schoolgaande kinderen (in het basis- of voortgezet onderwijs) benaderd in het LISS panel. Deze gegevens zullen worden gekoppeld aan de Nederlandse bevolkingsregisters (het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, NCO). Door deze koppeling kan onderzocht worden hoe de onderwijsuitkomsten van kinderen die op verschillende manieren thuisonderwijs hebben gekregen op de korte en lange termijn verschillen.

Het onderzoek werd besproken in het Jeugdjournaal en NOS.

Afbeelding: Jena Backus voor Pexels