Fusies en marktmacht

Project gehonoreerd in de MAG-call 2019
Onderzoeker: Leonard Treuren, Universiteit van Amsterdam

Empirisch onderzoek heeft in de afgelopen decennia een toename aan marktkracht vastgesteld: bedrijven kunnen steeds verder boven kostprijs verkopen. In de jaren 80 lagen de verkoopprijzen gemiddeld 21 procent boven de kostprijs (De Loecker, Eeckhout & Unger, 2020). In 2016 was dit toegenomen tot 61 procent. In dezelfde periode is het omzetsaandeel van arbeid en kapitaal juist afgenomen. Dat betekent dat een steeds groter deel van het geld dat bedrijven verdienen als winst naar de eigenaren gaat en een steeds kleiner deel naar zowel de factoren kapitaal en arbeid.

Dit project onderzoekt een mechanisme dat mogelijk achter deze trends schuilgaat door te kijken naar het effect van marktconcentratie op marktmacht aan de hand van een veelvoorkomende verschuiving in marktconcentratie: fusies en overnames. Fusies en overnames zijn de meest voorkomende manieren waarmee marktconcentratie vergroot. Wat is het causale effect van fusies en overnames op marktmacht? Hoe beïnvloeden fusies en overnames de verdeling van de winstmarge over arbeid, kapitaal en opbrengst? De combinatie van economische CBS microdata en nieuwe ontwikkelingen in empirische methoden maakt het mogelijk deze vragen te adresseren op een schaal die voorheen niet haalbaar was.

  • De Loecker, J., Eeckhout, J., & Unger, G. (2020). The rise of market power and the macroeconomic implications. The Quarterly Journal of Economics.

Afbeelding: Pxhere via CC0