Het effect van educatief falen op de mentale gezondheid onderzocht in een natuurlijk experiment

Project gehonoreerd in de MAG-call 2019
Onderzoeker: Perline Demange, MSc (VU Amsterdam)

Falen op school, zoals blijven zitten, naar een lager niveau moeten of vroegtijdig schoolverlaten, is geassocieerd met een verminderde mentale gezondheid van kinderen en volwassenen. Deze associatie kan het directe gevolg zijn van het falen op school, maar het is ook mogelijk dat het (deels) voortkomt uit de aanwezigheid van andere factoren, die zowel onderwijssucces als gezondheid beïnvloeden, zoals de socio-economische status van de ouders. In dit project maken de onderzoekers gebruik van de gedeelde genen en gezinsomgeving van broers en zussen om de relatie tussen falen op school en mentale gezondheid te onderzoeken.

In een vervolgonderzoek zullen de onderzoekers op zoek gaan naar mogelijk aanpasbare factoren die de kans op falen op school vergroten. Eerst zullen zij kijken naar het effect van verkeerd plaatsen van de leerlingen in het voortgezet onderwijs; te laag of te hoog volgens de Cito-score en het advies van de leerkracht. Daarnaast zullen zij het effect van de socio-economische status van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs onderzoeken, waarbij ze rekening houden met de niet-willekeurige plaatsing van leerlingen op scholen.

Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zullen de onderzoekers gebruikmaken van verschillende datasets uit de collectie van CBS microdata die betrekking hebben op gezondheidszorg, onderwijs en socio-economische status. Deze data zullen worden gecombineerd met genetische data uit het Nederlands Tweelingen Register (NTR).

Afbeelding: Pexels