ODISSEI financiert corona-onderzoek in het LISS panel

ODISSEI heeft gratis tijd op het LISS panel toegewezen voor corona-gerelateerd onderzoek naar thuisonderwijs (Dr. Thijs Bol, UvA) en de verdeling van zorgtaken (Dr. Mara A. Yerkes, UU).

De grants zijn toegewezen naar aanleiding van de ODISSEI urgent response call van 13 maart. Er zijn 43 voorstellen binnengekomen, die door een internationale commissie van reviewers zijn geëvalueerd. De evaluatie vond in 10 dagen plaats om te zorgen dat de onderzoekers hun vragenlijst zo snel mogelijk in het veld konden zetten.

Op basis van hun voorstel hebben Dr. Thijs Bol (UvA) en Dr. Mara A. Yerkes (UU) hebben deze gratis paneltijd toegewezen gekregen.

Bol doet onderzoek naar de effecten van onderwijs op afstand op sociale ongelijkheid en onderwijsresultaten: “De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot ongekende maatregelen in het onderwijs. Sinds 16 maart zijn alle scholen in Nederland gesloten en moeten kinderen vanuit huis hun schoolwerk bijhouden. Van ouders wordt verwacht dat zij een belangrijke rol spelen bij dit ‘thuisonderwijs’: zij moeten ervoor zorgen dat hun kinderen het curriculum blijven volgen. In dit project onderzoeken we (a) hoe verschillend ouders omgaan met dit thuisonderwijs en (b) wat de gevolgen van de sluiting van de scholen zijn op de onderwijsresultaten van kinderen op de korte en lange termijn.

Yerkes bestudeert gender-ongelijkheid in tijden van corona: “Gezien vanuit een gender-perspectief hebben de Covid-19-pandemie en de daaropvolgende verstrekkende maatregelen van overheden om de impact daarvan te beteugelen, de potentie om bestaande ongelijkheden tussen werkende mannen en vrouwen te vergroten. Het is echter ook mogelijk dat ze bestaande ongelijkheden juist verkleinen. Dit project onderzoekt hoe vrouwen en mannen in tweeverdiener-stellen verschillen in (hun ervaring van) betaald werk, zorgtaken en werk-zorg-combinaties in tijden van de Covid-19-pandemie.”

In het panel wordt momenteel veel corona-gerelateerd onderzoek uitgevoerd en de gegevens worden zo snel mogelijk gepubliceerd. ODISSEI kijkt constant hoe het de sociaal-wetenschappelijke gemeenschap in deze tijd het best kan ondersteunen.

Houd daarom het LISS data archive en de ODISSEI nieuwsbrief in de gaten.