Suïcidale handelingen in Nederland

Project gehonoreerd in de MAG-call 2019
Onderzoeker: Katya Ivanova, Universiteit van Amsterdam

Zelfdodingcijfers verschillen sterk per land, waarbij Nederland niet behoort tot de landen met de hoogste cijfers. Toch laten recente statistieken een toename in het aantal zelfdodingen over het laatste decennium in Nederland zien. Het doel van dit project is om te onderzoeken welke socio-economische en gezinsgerelateerde factoren aanjagers zijn van suïcidaal gedrag onder Nederlandse mannen en vrouwen.

De microdata van het CBS vormen een unieke gelegenheid om ons begrip van suïcidale handelingen te vergroten. Het grote voordeel van de Nederlandse registerdata is dat deze het mogelijk maken de individuele levensloop voorafgaand aan een suïcidale handeling dynamisch te bestuderen. Met deze data is het bovendien mogelijk om zowel pogingen tot als geslaagde zelfdodingen te onderzoeken aan de hand van informatie uit de Landelijke Medische Registratie (LMR) en uit de Doodsoorzakenstatistiek. De CBS microdata zorgen voor een betere contextualisering van de doelgroep.

Afbeelding: Piqsels via CC0