Een warm welkom voor 6 nieuwe deelnemers

Per 1 juli 2020 verwelkomt ODISSEI maar liefst zes nieuwe deelnemers:

  • Netherlands eScience Center
  • Universiteit Leiden – Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
  • Vrij Universiteit – Faculteit der Bètawetenschappen
  • Universiteit Maastricht – Faculty of Science and Engineering
  • Universiteit Utrecht – Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie. 

Het ODISSEI-consortium bestaat nu uit 40 deelnemers, variërend van sociale en economische wetenschappen tot bètawetenschappen en publieke onderzoeksinstellingen.