Nieuwe ronde van de LISS Call

Onderzoekers werkzaam bij ODISSEI-deelnemers kunnen via de LISS call gebruikmaken van de mogelijkheid om data te verzamelen via het LISS panel.

Het LISS panel, beheerd door CentERdata, bestaat uit zo’n 7.500 personen uit ongeveer 5.000 huishoudens. Er is budget beschikbaar voor vijf projecten met elk een netto respons van 2.500 respondenten en 15 minuten paneltijd, wat neerkomt op ongeveer 40 eenvoudige ja/nee-vragen. Indien meer respondenten benodigd zijn, zal de beschikbare paneltijd naar beneden worden bijgesteld.

Ingediende voorstellen moeten:

  • uiterlijk 30 september 2020 (23:59u) worden ingediend via het online formulier;
  • in het Engels zijn geschreven;
  • naam, adres, instellingsnaam en een korte cv van de onderzoeker(s) bevatten;
  • duidelijk zijn over de aangevraagde steekproef, samenstelling, moment van onderzoek, herhaalde metingen (indien van toepassing);
  • de onderzoeksvraag en een wetenschappelijke onderbouwing bevatten;
  • duidelijk zijn over de inhoud van de vragen;
  • gecontroleerd zijn op overlap met onderwerpen en vragen in de bestaande LISS-data.

De call sluit 30 september 2020 23:59u. Klik hier voor meer informatie.