Ana Petrović Promoveert Cum Laude

Op 15 september heeft Ana Petrović haar dissertatie ‘Multiscale spatial contexts and neighbourhood effects’ succesvol verdedigt. Ze is Cum Laude gepromoveerd.

Naast het het voltooien van haar promotieonderzoek, was Petrović een van de eerste onderzoekers die gebruik heeft gemaakt van de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC). Het OSSC onderzoek, in samenwerking met haar co-promotors Maarten van Ham (TU Delft) en David Manley (University of Bristol), richt zich op de invloed van ruimtelijke ongelijkheid op individuele sociaaleconomische status. Hiervoor hebben ze gegevens van het CBS gebruikt, onder andere (geanonimiseerde) datasets over inkomen per woonadres door de tijd heen. Met deze gegevens hadden de onderzoekers 3,4 miljard datapunten die zij met behulp van de ODISSEI Secure Supercomputer hebben geanalyseerd

Relevante links: