Waar je in Nederland opgroeit hangt samen met je kansen

Waar je in Nederland opgroeit, kan sterk samenhangen met je latere inkomen, blijkt uit een interactieve website van econoom Bastian Ravesteijn (Erasmus School of Economics) en zijn onderzoeksteam. Met gepseudonimiseerde data deden zij onderzoek naar ruim een miljoen dertigers, om na te gaan in hoeverre de plaats waar iemand opgroeit samenhangt met het inkomen op latere leeftijd. De Volkskrant publiceerde in oktober uitgebreid over het onderzoek. 

Ravesteijn en zijn team documenteerden flinke inkomensverschillen tussen mensen met ouders met lage en hoge inkomens en tussen regio’s in Nederland. Maar ook als het ouderlijk inkomen gelijk werd gehouden, bleek dat er substantiële verschillen waren tussen en zelfs binnen gemeentes. 

Het onderzoek maakte gebruik van ODISSEI Microdata Access Discount. ‘In Nederland was het dankzij de data-infrastructuur bij het CBS en de financiële ondersteuning vanuit ODISSEI mogelijk om dit onderzoek uit te voeren. Dit zou in de meeste andere Europese landen enorm kostbaar of zelfs onmogelijk zijn. Zo loopt Nederland internationaal voorop als het gaat om het vergaren en delen van kennis over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals het ontstaan en tegengaan van kansenongelijkheid,’ licht Ravesteijn toe. 

Om de onderzoeksresultaten voor een breed publiek toegankelijk te maken, ontwikkelden de onderzoekers de website ‘KansenKaart.nl’, geïnspireerd door de Amerikaanse Opportunity Atlas. Ravesteijn: ‘Hierop kunnen burgers, beleidsmakers en onderzoekers op een eenvoudige manier zien hoe omstandigheden in de jeugd samenhangen met uitkomsten later in het leven.’ De komende tijd wordt de Kansenkaart nog aangevuld met extra data en resultaten.

Relevante links 

Opgroeien in een arme buurt of in een rijke wijk kan later tienduizenden euro’s inkomen schelen’, de Volkskrant, 10 oktober 2020

Eens een dubbeltje, altijd een dubbeltje?’, de Volkskrant, 10 oktober 2020

www.KansenKaart.nl, ontwikkeld door Helen Lam, Matthijs Jansen en Bastian Ravesteijn (Erasmus School of Economics en Tinbergen Instituut) 

Microdata-toegang, ODISSEI informatie


Afbeelding: KansenKaart.nl, © MapTiler © OpenStreetMap contributors