Even voorstellen: Nieuwe teamleden

In de komende maanden starten er bij de verschillende ODISSEI-projecten nieuwe medewerkers. Het Portal Team, het NTR team, en het Benchmarking team verwelkomen allen nieuwe teamleden.

Elena Beretta
Postdoc, VU Amsterdam
Portal

Elena Beretta is een postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit, waar ze momenteel meewerkt aan het ODISSEI Portal als de interne VU coördinator. Ze is bovendien betrokken bij de implementatie van de FAIR richtlijnen. Elena is ook lid van de User-Centric Data Science group (VU). Ze promoveerde in Computer and Control Engineering van de Polytechnic University of Turin in mei 2021, met een proefschrift getiteld ‘Algorithms for Social Good: A Study of Fairness and Bias in Automated Data-Driven Decision-Making Systems’. Haar onderzoeksinteresses omvatten: Bias and Fairness in Machine Learning and Automated Systems, Ethics of AI, Statistics and Computational Social Science. Ze heeft een passie voor het promoten van de ontwikkeling van fairness-aware-technologieën en de ontwikkeling van de wetenschap. Ze is op vrijwillige basis co-leider van de Algorithmic Decision-Making cycle voor Internet & the Just Society, een open platform dat burgerlijke betrokkenheid met interdisciplinair onderzoek gericht op fair artificial intelligence, inclusive digital governance en human rights law in digital spheres verbindt. Ze is mede-oprichter van YGA Italië, een non-profit organisatie dat wetenschap met kinderen wil delen.

Camiel van der Laan
Postdoc, VU Amsterdam
National Twin Registry

In augustus start Camiel als ODISSEI postdoc aan de VU/NTR. Hij zal zich richten op het gelijktijdig uitvoeren van analyses in meerdere ODISSEI data verzamelingen op de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC), en op het ontwikkelen van algoritmen en procedures voor het definiëren van een dynamisch netwerk van familiestructuren in de Nederlandse populatie, inclusief de genetische overeenkomsten tussen individuen. Hij heeft een bachelor diploma in Algemene Sociale Wetenschappen, en een master diploma in Child Development and Education. In zijn promotieonderzoek kijk ik naar genetische en omgevingsinvloeden op agressief en norm-overschrijdend gedrag. Hij hoopt bij ODISSEI een bijdrage te kunnen leveren aan het toegankelijker en uitvoerbaarder maken van genetische onderzoeksdesigns voor onderzoekers uit verschillende onderzoeksgebieden. 

Paulina Pankowska
Postdoc, VU Amsterdam
Benchmarking

Paulina Pankowska begint in juli 2021 bij ODISSEI als postdoctoraal onderzoeker aan de VU. Ze zal werken aan de benchmarking taak, die onderdeel is van de ODISSEI Hub. Deze taak richt zich op het ontwerpen en klaarmaken van een benchmarking challenge voor de sociale wetenschappen, die zich richt op een momenteel onderzocht relevant wereldprobleem. In november 2020 verdedigde Paulina haar proefschrift getiteld: ‘Measurement error: estimation, correction, and analysis of implications’, dat de haalbaarheid van het gebruik van verborgen Markov modellen onderzocht (een ‘latent variable modelling techniek’) om meetfouten in survey data en administratieve data op te sporen en te corrigeren. Het project was uitgevoerd in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Naast haar werk voor ODISSEI is Paulina betrokken bij de ontwikkeling van een online platform om deelnemers te werven voor sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland. Ze is ook een senior kwantitatieve methodoloog in de BAM: Becoming a Minority Project, dat de levens bestudeert van mensen zonder een migratieachtergrond, die in een etnisch diverse buurt wonen.