Nieuwe E-data: Microdata en Distributed Analytics Techniques

Lees in de nieuwe E-data van juni 2021 het dubbelinterview met ODISSEI Management Board-lid Annette Scherpenzeel (CBS) en voormalig Management Board-lid Ruurd Schoonhoven. Scherpenzeel is sinds september het hoofd van de CBS Microdata Services en Schoonhoven was daar tot zijn recente pensionering Senior Relatiebeheerder. In deze E-data geven zij hun visie op ontwikkelingen in de sociale wetenschappen en de manier waarop CBS microdata een fundamentele rol spelen in sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

Hiernaast omvat deze E-data een artikel over het ODISSEI-project Distributed Analytics Techniques, onder leiding van Michel Dumontier. Dit project ontwikkelt een algoritme om op een verantwoorde manier gevoelige data te analyseren op de verschillende locaties waar deze data zijn opgeslagen. Ook omvat het nummer een verslag van de ODISSEI Geo-workshop in april. Bovendien is er meer te lezen over onderzoek met het LISS panel, waarvoor ODISSEI recent de LISS call 2021 heeft geopend.

Relevante links