Nationale Roadmap gepresenteerd aan Minister Van Engelshoven

Op 8 september nam de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, de nieuwe Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur in ontvangst. De Roadmap presenteert de voorstellen van negen Groepen die bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek. De voorstellen in de Roadmap richten zich op de ontwikkeling van grootschalige onderzoeksinfrastructuren door zeer geavanceerd onderzoeksapparatuur of virtuele faciliteiten, zoals ODISSEI’s data-infrastructuur in de sociale wetenschappen.

Als een van de gehonoreerde projecten was ODISSEI onderdeel van de Roadmap die aan Van Engelshoven werd aangeboden. Wetenschappelijk directeur van ODISSEI, Pearl Dykstra, presenteerde ODISSEI bij het evenement. Zij deelde ODISSEI’s missie in de sociale wetenschappen, de manier waarop ODISSEI privacybescherming garandeert bij dataverzameling en onderzoek, en de toekomstige onderzoeksmogelijkheden en plannen van de infrastructuur. Alle toegekende projecten kunnen nu ook online worden bekeken.

De NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek stelt over deze Roadmap het volgende: “Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is essentieel voor de positie van de Nederlandse wetenschap: zij draagt sterk bij aan innovatie en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom milieu, klimaat, gezondheid en beschaving”.

ODISSEI’s Roadmap plannen zijn een nieuwe mijlpaal wat betreft langetermijnstrategie in de sociale wetenschappen, die kan resulteren in grote doorbraken en kan bijdragen aan een groter inzicht in en een betere aanpak van grote sociaal maatschappelijke problemen. 


Relevante links