CBS – ODISSEI Microdata Meeting: Newly available socioeconomic status scores for districts and neighbourhoods

Op dinsdag 19 april, van 15.00 tot 16.00 uur, presenteert Jan Mol de tweede CBS – ODISSEI Microdata Meeting. Tijdens dit online evenement vertelt Mol over een CBS-project waarin de sociaaleconomische status (SES)-scores berekend worden voor wijken en buurten in alle gemeenten in Nederland. De CBS-ODISSEI Microdata Meetings richten zich op het presenteren van innovatief onderzoek en methodologische ontwikkelingen met behulp van CBS-microdata, om iedereen die ge├»nteresseerd is in het gebruik van CBS microdata te informeren. Hieronder leest u meer over de lezing (Engels).

De registratie is gesloten, maar wie nog wil aansluiten kan een e-mail sturen naar communications@odissei-data.nl om de link te ontvangen.

Newly available socioeconomic status scores for districts and neighbourhoods

Statistics Netherlands (CBS) is currently working on a project to calculate socioeconomic status (SES) scores for districts and neighbourhoods in all municipalities in the Netherlands. At the end of March, the resulting scores for 2014-2019 will be published in the online databank StatLine. Additionally, a microdatafile with the scores for each underlying household will be made available for researchers in the secure microdata environment of CBS.  The scores will be based on household data concerning welfare (a combination of income and wealth), highest level of education and recent labour participation.
In this lecture, Jan Mol of CBS will elaborate on the data sources that were used and the methodology to calculate the resulting SES-score. Also he will describe how the scores can be used for all kinds of research, either as a background or dependent variable in research on all kind of topics or in specific research on how the SES itself has developed over time.

Over de spreker

Jan Mol werkt als projectmanager bij CBS binnen het team Statistieken voor Zorg en Gezondheid en heeft vanaf het begin het SES-project geleid. Daarnaast houdt hij zich de laatste jaren vooral bezig met statistieken over jeugdzorg, jeugdbescherming, kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor vragen over het evenement, mail naar communications@odissei-data.nl.

Relevante links:


Foto door Patrick Schreiber op Unsplash