Extra financiering eScience Center en verlengde deadline voor ODISSEI eScience Grant

Naast de Open ODISSEI eScience Center beurs voor gratis research software engineer (RSE) tijd, is aanvullende financiering beschikbaar gesteld aan het Netherlands eScience Center in de vorm van de recent geopende SSI beurs. Onderzoekers in de sociale wetenschappen die ondersteuning nodig hebben om onderzoekssoftware of digitale tools te bouwen, kunnen nu een van de twee routes volgen. 

Als een project wat kleiner is, kunnen ze een aanvraag indienen voor een ODISSEI eScience Center beurs, die onderzoekers geaffilieerd aan een ODISSEI deelnemende organisatie drie persoonsmaanden van research software engineer tijd biedt. In totaal zijn er vijf beurzen beschikbaar. Als het project een veel grotere tijdsinvestering vergt, dan kunnen onderzoekers een aanvraag indienen voor een Social Science Initiatives beurs, die RSE ondersteuning bieden voor negen maanden (waarvan zes beurzen beschikbaar zijn). 

In beide tracks kunnen aanvragers onderzoeksvoorstellen indienen die gebruik maken van bestaande ODISSEI faciliteiten, of hierop voortbouwen. De expertise van het eScience Center omvat AI technologiën, data analytics (zoals big data analytics, tekst analyse, en visualisaties), complex data processing, high performance computing, en software ontwikkeling. 

De deadlines voor het indienen van een voorstel voor beide tracks zijn samengevoegd en vastgesteld op 14 oktober, 14 uur (CEST). Dit betekent dat de deadline voor de Open ODISSEI eScience Center Call verlengd is. 

Bezoek de website of contact het eScience Center (open-calls@esciencecenter.nl or open-ssi-call@esciencecenter.nl) of ODISSEI’s Social Data Science team (soda+nlesc@odissei-data.nl) voor meer informatie en consultatie over het meest passende track. 

Relevante links


Foto door Chris Ried op Unsplash