Gecontroleerde woordenlijsten voor de sociale wetenschappen: wat zijn ze en waarom hebben we ze nodig?

In het landschap van gegevensbeheer berust het interoperabiliteitsprincipe (de ‘I’ in FAIR) op het idee dat zelfs de machine ‘begrijpt wat we bedoelen’, d.w.z. de machine moet een basisbegrip van termen en concepten kunnen bereiken [1]. In dit artikel beschrijf ik enkele bronnen die worden gebruikt om mensen en machines te helpen metadata te begrijpen: gecontroleerde vocabulaires, taxonomieën en thesauri. Ironisch genoeg worden deze termen niet altijd correct gebruikt, en hun toepassingen zijn breder dan hier wordt voorgesteld. Het doel van deze blogpost is om definities te geven om het gebruik van deze definities in de context van het annoteren van de metadata achter het ODISSEI Portal te begrijpen.


[1] Jacobsen et al. (2020). FAIR Principles: Interpretations and Implementation Considerations. Data Intelligence 2 (1-2): 10–29. doi: https://doi.org/10.1162/dint_r_00024

Photo by Edho Pratama on Unsplash