FAIR ja, maar hoe? FAIR Implementation Profiles in de sociale wetenschappen

Van Angelica Maineri (EUR-ESSB, ODISSEI) en Shuai Wang (VU)

Sinds ze zijn geformuleerd in een bekend paper in 2016 [1], zijn de Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability (FAIR) dataprincipes overgenomen door een groot aantal instituten, financiers, repositories en individuele onderzoekers. Een van de sterke punten van FAIR is de keuzevrijheid bij de uitvoering, waardoor gemeenschappen en domeinen middelen en technologieën kunnen overnemen die beter bij hun behoeften passen. Tegelijkertijd heeft dit echter geleid tot een grote heterogeniteit in de gekozen oplossingen, waardoor interconnecties tussen verschillende domeinen en gemeenschappen worden belemmerd [2].

FAIR Implementation Profiles (FIPs) zijn voorgesteld om samenwerking bij de uitvoering van FAIR-principes te bevorderen, door de oplossingen te documenteren die door gemeenschappen zijn gekozen om FAIR-aspecten te implementeren en door deze oplossingen gemakkelijker toegankelijk te maken voor de bredere gemeenschap. Het doel van dit korte artikel is uit te leggen (1) wat FIPs zijn, aan de hand van voorbeelden waarmee de meeste sociale wetenschappers vertrouwd zouden moeten zijn; (2) wat de toegevoegde waarde is van FIPs voor sociale wetenschappers; en (3) de stappen om een FIP voor uw gemeenschap te maken. 

[1] Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18


Photo by Jon Tyson on Unsplash