SICSS-ODISSEI Summer School vindt plaats in juni 2023

Van 19 tot en met 30 juni zal ODISSEI een tweede summer school organiseren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, als onderdeel van het Summer Institutes in Computational Social Science (SICSS) en de Erasmus Graduate School for Social Sciences and Humanities (EGSH). Met deze summer school hoopt ODISSEI promovendi, post-docs en sociale wetenschappers en datawetenschappers aan het begin van hun carrière die geïnteresseerd zijn in computationele sociale wetenschappen bij elkaar brengen. Registratie voor de summer school zal in januari 2023 openen.

De eerste SICSS-ODISSEI summer school, die twee weken duurde, vond plaats in juni 2022. In de eerste week omvatte het programma lezingen en interactieve werksessies om deelnemers bekend te maken met de ODISSEI infrastructuur en een aantal van de mogelijkheden en uitdagingen in computationele sociale wetenschappen. In de tweede week voerden de deelnemers een unieke social science benchmarking challenge uit met het gebruik van grootschalige administratieve datasets van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarmee ze praktische ervaring kregen en hun nieuwe kennis in praktijk konden brengen.

In de zomer van 2023 zal ODISSEI de SICSS-ODISSEI summer school nogmaals organiseren, maar met een nieuwe benchmarking challenge die gericht zal zijn op het voorspellen van levenslopen, met gebruik van survey data en registerdata. In de eerste week zal de infrastructuur aan de deelnemers geïntroduceerd worden en zullen ze meer leren over toegepaste machine learning. In de tweede week zullen de deelnemers teams vormen en meedoen aan de benchmarking voorspellingscompetitie. Hiervoor krijgen ze toegang tot de administratieve datasets en worden ze getraind in het veilig werken met deze sensitieve data. Dit maakt ODISSEI de enige SICSS locatie die gericht is op het gebruik van grootschalige administratieve data in het curriculum.

ODISSEI is de Nederlandse digitale infrastructuur voor sociale wetenschappen. Het heeft een actieve gemeenschap van wetenschappers die momenteel met en voor ODISSEI faciliteiten werken. ODISSEI hoopt dat deze onderzoekers zullen profiteren van SICSS-ODISSEI, en SICSS deelnemers verwelkomd zullen worden in de bestaande gemeenschap om hen in staat te stellen nieuwe contacten te leggen en hun onderzoek(sideeën) en -problemen te delen. De cursus zal een geaccrediteerde graduate school cursus zijn van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities (https://www.egsh.eur.nl/), ter waarde van 5 ECTS. 

Registratie voor SICSS-ODISSEI 2023 zal in januari openen. Als je hiervan op de hoogte wil blijven, schrijf je dan in voor de ODISSEI nieuwsbrief. Je kan ons ook volgen op Twitter voor de laatste ontwikkelingen.

Relevante links:

Foto van SICSS-ODISSEI 2022 door MG Fotografie / Michel Groen