Nieuw prototype van de ODISSEI Portal – Verbeterde interface en meer data vindbaar

De ODISSEI Portal maakt metadata van verschillende sociaalwetenschappelijke Nederlandse dataproviders vindbaar in één gezamenlijke interface. 

Met trots presenteren wij een nieuw prototype van de Portal waar nu ook metadata van sociaalwetenschappelijke datasets van de partners van DataverseNL te vinden is. Dit betekent dat gebruikers nu toegang hebben tot meer dan 1000 onderzoeken van 13 universiteiten en andere onderzoeksinstituten die aangesloten zijn bij DataverseNL. In combinatie met metadata van CBS, Centerdata en DANS biedt de Portal toegang tot informatie van meer dan 5000 onderzoeken. 

Verbeterde invoer van metadata en datacitatie

Sinds de lancering van het eerste prototype, tijdens het Nationaal Open Science Festival in September 2022, hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd en kleine problemen opgelost die door ons of onze gebruikers waren aangedragen. Daardoor hebben we nu een stabielere tweede versie van de Portal kunnen lanceren. De automatische invoer van metadata verbeterd zodat we in de toekomst nog makkelijker nieuwe metadata providers kunnen toevoegen aan de Portal. Het citeren van metadata is nu ook gemakkelijker omdat de correcte jaartallen in de citatie zijn toegevoegd. 

Transparante en herbruikbare code 

Voor gebruikers die willen weten welke processen gebruikt zijn om specifieke metadata in de Portal op te nemen, is een dataherkomst metadata veld toegevoegd. Gebruikers kunnen daarin een lijst vinden van alle stappen die zijn doorlopen en links naar de bijbehorende Github repositories met de code. 

Geplande ontwikkelingen

De Portal wordt verder ontwikkeld door ODISSEI, DANS, VU en SURF als onderdeel van het ODISSEI roadmap project en we zullen de Portal de komende twee jaar steeds blijven verbeteren. 

We willen de verzamelde metadata verrijken met bestaande controlled vocabularies om de vindbaarheid van de informatie voor gebruikers te vergroten. 

Ook willen we meer metadata providers toevoegen aan de Portal met het uiteindelijke doel om onderzoekers toegang te geven tot informatie over alle relevante sociaalwetenschappelijke data in Nederland. Wij nodigen data providers uit de ODISSEI community uit om contact met ons op te nemen om hun metadata ook beschikbaar te stellen in de Portal.

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan functionaliteiten rondom de data access broker, die gebruikers in staat moet stellen om data van de verschillende data providers aan te vragen direct vanuit de ODISSEI Portal.direct vanuit de ODISSEI Portal data aan te vragen van de verschillende data providers. 

De ODISSEI Portal is gratis beschikbaar via https://portal.odissei.nl/.

Voor meer informatie over de Portal of om feedback te geven, kun je contact opnemen met ons via: info@odissei-data.nl.

RELEVANTE LINKS