FAIR Software voor de Sociale Wetenschappen

DOI

Geschreven door Lieke de Boer (eScience Center), Emilio Cammarata (ODISSEI FAIR support), Carlos Martinez Ortiz (eScience Center), Angelica Maineri (ODISSEI FAIR Support)

In 2010 publiceerden Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff een artikel waarin ze lieten zien dat hoge niveaus van overheidsschuld, in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product (bbp), de economische groei van een land aanzienlijk verminderen. Het artikel had invloed op financiële beleidsbeslissingen over de hele wereld. Zo pleitte de Britse kanselier van de schatkist George Osborne voor bezuinigingsmaatregelen als reactie op het vermeende risico dat hoge niveaus van schuld met zich mee zouden brengen, waarbij hij naar het artikel van Reinhart en Rogoff verwees. Maar een paar jaar later, zoals gemeld door nieuwsmedia, ontdekte een promovendus een fout in de analyse die Reinhart en Rogoff hadden gemaakt: een onjuiste Excel-formule leidde tot een onderschatting van het gemiddelde groeipercentage van landen met een hoge schuld-bbp-verhouding. Nadat de fout was gecorrigeerd, bleken de resultaten van het artikel minder overtuigend te zijn: in plaats van een daling van 0,1% leken de economieën van deze landen eigenlijk met 2,2% te groeien, waardoor ze veel minder achterliepen op landen met lagere schuld-bbp-verhoudingen dan aanvankelijk gedacht. De ontdekking van deze fout bracht sommige beleidsmakers ertoe vraagtekens te zetten bij de bezuinigingsmaatregelen die op basis van de bevindingen van het artikel waren geïmplementeerd.

Het incident met Reinhart en Rogoff is een voorbeeld van hoe fouten in gegevensanalyse gevolgen kunnen hebben in het dagelijks leven. Reinhart & Rogoff deelden hun software niet openlijk voor het analyseren van hun resultaten. Ze gebruikten ook geen software die gemakkelijk herbruikbaar was. Software is een integraal onderdeel van het onderzoekstraject en vereist passend beheer om reproduceerbaarheid en hergebruik mogelijk te maken – net als dat dat voor data geldt. In dit korte artikel beschrijven we de FAIR-principes voor onderzoekssoftware en geven we praktische aanbevelingen voor sociale wetenschappers.


Foto door Ilya Pavlov op Unsplash