Microdata access

CBS Microdata zijn koppelbare data op persoons-, adres- of bedrijfsniveau. Deze data kunnen zeer waardevol zijn voor statistische onderzoekers, maar de kosten voor gebruik ervan vormen vaak een drempel. Ook in 2019 stelt ODISSEI een vergoeding beschikbaar aan medewerkers van deelnemers die gebruikmaken van CBS Microdata.

Het ODISSEI Microdata Access Program bestaat uit twee delen, zoals vermeld in de bijgevoegde guidelines:

Microdata Access Discount (MAD)

  • Korting voor alle deelnemers.
  • Voorheen de Microdataregeling

Microdata Access Grant (MAG)

  • Gratis toegang voor vijf onderzoekers
  • Gelanceerd in 2019.