KNAW pleit voor nationale data officer

De KNAW schreef het afgelopen jaar op verzoek van het ministerie van OCW het advies Hergebruik van publieke data. Meer wetenschap en beter overheidsbeleid. Gisteren overhandigde Pearl Dykstra, voorzitter van de commissie en wetenschappelijk directeur van ODISSEI, dit adviesrapport aan het ministerie van OCW.

Nieuwe deelnemers

ODISSEI heet CentERdata, de Erasmus School of Health Policy Management (Erasmus Universiteit), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de School of Business and Economics (Vrije Universiteit) van harte welkom als nieuwe deelnemers van ODISSEI.