De ontwikkeling van een FAIR Expertise Hub voor de sociale wetenschappen

Het project ‘Building a FAIR Expertise Hub for the social sciences’, dat recent financiering heeft ontvangen van het Platform Digitale Infrastructuur Social Science and Humanities (PDI-SSH), is erop gericht om deze kwesties aan te pakken door de dataverstrekkers in de sociale wetenschappen te ondersteunen om het FAIR-gehalte (vindbaar-, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid) van hun data te verbeteren.

“XR on Tour” door het SURF Open Innovation Lab

Van april t/m juni 2022 organiseert het SURF Open Innovation Lab “XR on Tour”, waarin ze verschillende evenementen en instellingen zullen bezoeken. Het doel van de rondleiding is om potentiële nieuwe gebruikers en gebruiken van verschillende vormen van XR te inspireren, om verbindingen met bestaande XR-hubs en lokale gemeenschappen te versterken, en in het algemeen om XR te promoten als een technologie die nuttig kan zijn voor onderzoek en onderwijs in Nederland.