FAIR Software voor de Sociale Wetenschappen

Onderzoekssoftware wordt gebruikt door onderzoekers uit alle vakgebieden. Onderzoekssoftware vertegenwoordigt de reeks handelingen om ruwe gegevens te verzamelen en te manipuleren tot een eindresultaat. In dit korte artikel beschrijven we hoe de FAIR-principes van toepassing zijn op onderzoekssoftware en laten we nuttige hulpmiddelen zien.

Financiële Problemen en Geestelijke Gezondheid

De auteurs onderzoeken de relatie tussen problematische schulden en geestelijke gezondheid met behulp van individuele registratiegegevens uit Nederland voor de jaren 2011-2015. De onderzoekers hebben hun algoritme en vertrouwelijke gegevens overgebracht naar de ODISSEI Secure SuperComputer, waardoor ze het algoritme parallel konden uitvoeren op miljoenen waarnemingen en de berekeningstijd konden verkorten.

Privacybeschermende technieken

Dit project ontwikkelt een kader voor synthetische data generatie met behulp van kunstmatige intelligentie technologieën, waarbij tegelijkertijd ethisch-juridische perspectieven worden verkend in de afweging tussen gegevensprivacy en het potentiële gebruik van synthetische data. Voor het uitvoeren van rekenintensieve experimenten wordt er gebruik gemaakt van een volledig op data gedreven methode en de ODISSEI Secure Supercomputer.