Het persoonsnetwerk van het CBS: verbeteringen, uitbreidingen en toepassingen

Enkele jaren geleden heeft het CBS een eerste versie van een persoonsnetwerk ontwikkeld over de gehele bevolking van Nederland in 2018. De allereerste pilot hiervoor was een aantal jaar eerder uitgevoerd via de ODISSEI Secure Super Computer. Het netwerk is afgeleid uit overheidsregistraties en bevat vijf zogenaamde netwerklagen: familie, huisgenoten, buren, collega’s en klasgenoten. Met steun van ODISSEI is dit bestand ook via de Remote-Access-omgeving van het CBS beschikbaar gemaakt.

ODISSEI LEZING: How predictable are fertility outcomes? Introducing the PreFer data challenge and its potential for fertility research

Op dinsdag 12 december tussen 14-15 uur zal Gert Stulp, universitair hoofddocent bij de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen, presenteert de Predicting Fertility data challenge (PreFer). PreFer zal zich richten op vruchtbaarheidsresultaten – of mensen kinderen hebben – met behulp van twee unieke datasets: het LISS-panel, een Nederlands longitudinaal onderzoek en gegevens uit het Nederlandse bevolkingsregister.

FAIR Software voor de Sociale Wetenschappen

Onderzoekssoftware wordt gebruikt door onderzoekers uit alle vakgebieden. Onderzoekssoftware vertegenwoordigt de reeks handelingen om ruwe gegevens te verzamelen en te manipuleren tot een eindresultaat. In dit korte artikel beschrijven we hoe de FAIR-principes van toepassing zijn op onderzoekssoftware en laten we nuttige hulpmiddelen zien.