Een genoom-brede associatiestudie naar de kosten van de gezondheidszorg

Wie gebruikt het gezondheidssysteem en wanneer? Vanzelfsprekend wanneer mensen ziek worden, maar heeft iedereen dezelfde condities en manier van gebruik? Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam bestudeerden of bepaalde eigenschappen geassocieerd kunnen worden met het gebruik van het zorgsysteem en of die eigenschappen die verschillen in de gezondheid van de bevolking verklaren.

Analyse sociaal netwerk Nederland

In dit baanbrekende onderzoek gebruikte het Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens van 16,9 miljoen mensen en knoopte hun familie, buren, schoolgenoten en collega’s aan elkaar. Hierdoor ontstond een netwerk dat onderzoekers in staat stelt om gedrag en de verspreiding van bevolkingsongelijkheid te bestuderen, en waar zwakke en sterke links bestaan tussen verschillende bevolkingsgroepen.