Financiële Problemen en Geestelijke Gezondheid

De auteurs onderzoeken de relatie tussen problematische schulden en geestelijke gezondheid met behulp van individuele registratiegegevens uit Nederland voor de jaren 2011-2015. De onderzoekers hebben hun algoritme en vertrouwelijke gegevens overgebracht naar de ODISSEI Secure SuperComputer, waardoor ze het algoritme parallel konden uitvoeren op miljoenen waarnemingen en de berekeningstijd konden verkorten.

Privacybeschermende technieken

Dit project ontwikkelt een kader voor synthetische data generatie met behulp van kunstmatige intelligentie technologieën, waarbij tegelijkertijd ethisch-juridische perspectieven worden verkend in de afweging tussen gegevensprivacy en het potentiële gebruik van synthetische data. Voor het uitvoeren van rekenintensieve experimenten wordt er gebruik gemaakt van een volledig op data gedreven methode en de ODISSEI Secure Supercomputer.

Milieugerelateerde Sterfte in Nederland

Wat zijn de effecten van factoren zoals luchtvervuiling, geluidsoverlast en een groene leefomgeving op de gezondheid van volwassen Nederlanders? Dit project, uitgevoerd door onderzoekers van het RIVM, is zeer complex en vereist een grote hoeveelheid computerkracht omdat het gebruik maakt van landelijke vragenlijsten en registerdata.

Vraag naar Woningen in Nederland

Er is brede overeenstemming dat er een tekort is aan betaalbare woningen in Nederland. Het precieze probleem, de omvang en de oplossingen hiervoor zijn echter minder duidelijk. Door gebruik te maken van machine learning technieken en de ODISSEI Secure SuperComputer, kunnen de onderzoekers miljoenen keuzes van individuen en huishoudens over miljoenen huizen verwerken en onderzoeken hoe beleidsveranderingen de woningmarkt beïnvloeden.

Een genoom-brede associatiestudie naar de kosten van de gezondheidszorg

Wie gebruikt het gezondheidssysteem en wanneer? Vanzelfsprekend wanneer mensen ziek worden, maar heeft iedereen dezelfde condities en manier van gebruik? Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam bestudeerden of bepaalde eigenschappen geassocieerd kunnen worden met het gebruik van het zorgsysteem en of die eigenschappen die verschillen in de gezondheid van de bevolking verklaren.

Analyse sociaal netwerk Nederland

In dit baanbrekende onderzoek gebruikte het Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens van 16,9 miljoen mensen en knoopte hun familie, buren, schoolgenoten en collega’s aan elkaar. Hierdoor ontstond een netwerk dat onderzoekers in staat stelt om gedrag en de verspreiding van bevolkingsongelijkheid te bestuderen, en waar zwakke en sterke links bestaan tussen verschillende bevolkingsgroepen.