De ontwikkeling van een FAIR Expertise Hub voor de sociale wetenschappen

Het project ‘Building a FAIR Expertise Hub for the social sciences’, dat recent financiering heeft ontvangen van het Platform Digitale Infrastructuur Social Science and Humanities (PDI-SSH), is erop gericht om deze kwesties aan te pakken door de dataverstrekkers in de sociale wetenschappen te ondersteunen om het FAIR-gehalte (vindbaar-, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid) van hun data te verbeteren.