ODISSEI Social Data Science Team (SoDa)

Het ODISSEI Social Data Science Team (SoDa) ondersteunt sociale wetenschappers met hun onderzoeksprojecten. Onderzoekers verbonden aan een ODISSEI-deelnemer kunnen een voorstel indienen voor een project, waarbij onze expertise op het gebied van computationale wetenschap, statistiek en onderzoektechniek zal helpen met het beantwoorden van vragen die anders onbeantwoord zouden blijven.

SoDa organiseert een maandelijkse Data Drop-in waar onderzoekers al hun vragen rondom (het gebruik van) data in de sociale wetenschappen en in hun eigen onderzoeksproject kunnen stellen.

Ook werkt SoDa samen met ASReview om onderzoekers die deze tool voor systematisch literatuuronderzoek willen gebruiken te ondersteunen.

Neem met ons contact door het onderstaande formulier in te vullen (Engels).

What can you do together with SoDa?