ODISSEI

ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) ontwikkelt een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland. Via ODISSEI krijgen onderzoekers in de sociale wetenschappen toegang tot grootschalige en longitudinale dataverzamelingen die gekoppeld zijn aan CBS-registraties. Dit virtuele netwerk maakt het mogelijk om nieuwe, discipline-overstijgende onderzoeksvragen te beantwoorden en bestaande vragen op een nieuwe manier te onderzoeken.

ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC)

Met de OSSC kunnen onderzoekers hun aan CBS Microdata gekoppelde data analyseren met behulp van de SURFsara supercomputer.
Dit zijn actuele projecten:

Nieuws

Interna­­tionale samen­werkings­verbanden

Access grants

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers kunnen gebruikmaken van korting en calls voor Microdata en het LISS-panel.

Orga­nisatie

ODISSEI wordt gefinancierd door deelnemers en wordt bestuurd door een Supervisory Board en een Management Board.