ODISSEI

ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse sociale wetenschappen. ODISSEI brengt onderzoekers met noodzakelijke data, expertise en middelen samen om baanbrekend onderzoek te verrichten en om de computationele trend in sociaal onderzoek te kunnen benutten.

Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige, longitudinale datacollecties, evenals innovatieve en diverse vormen van data. Deze kunnen gekoppeld worden aan administratieve gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het combineren van deze grote verscheidenheid aan databronnen stelt onderzoekers in staat om nieuwe, opwindende, interdisciplinaire onderzoeksvragen te beantwoorden en om bestaande vragen op vernieuwende wijze te bestuderen.

Nieuws

On Tuesday, ODISSEI's November newsletter was sent out. Want to catch up before the weekend? Find it below!

This edition we look back on our conference, share upcoming events (like ODISSEI Grant Application Support Q&A) and articles (such as one on PIDs):
https://us17.campaign-archive.com/?u=77a2ea276583d01b939087a2a&id=d0d1c09386

At the beginning of the month, the #ODISSEI2022 conference took place. It was a great success thanks to all speakers and participants.

To get an impression of the day, watch the keynotes by @fraukolos and @msalganik, and other recorded sessions, visit:

https://odissei-data.nl/en/2022/11/looking-back-on-the-odissei-conference-2022/

New publication in @ActaPolitica https://rdcu.be/c0sKb.📗 Together with @susanvermeer and @AnnelienVanR 🤩 we combine the two wave panel data from the 2021 Dutch Parliamentary Elections Study with a computer-assisted content analysis of traditional and online media 1/2

Load More...

ODISSEI Secure Supercomputer

Met de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) kunnen onderzoekers CBS-microdata in een veilige omgeving analyseren met behulp van de Cartesius supercomputer van SURF.

Dit zijn drie actuele projecten:

Access Grants

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers kunnen gebruikmaken van korting en calls voor Microdata en het LISS panel.

ODISSEI heeft reeds vele projecten gefinancierd.

Internationale samenwerkingen

ORGA­NISATIE

ODISSEI wordt gefinancierd door deelnemers en wordt bestuurd door een Supervisory Board en een Management Board.