ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse sociale wetenschappen. ODISSEI brengt onderzoekers met noodzakelijke data, expertise en middelen samen om baanbrekend onderzoek te verrichten en om de computationele trend in sociaal onderzoek te kunnen benutten.

Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige, longitudinale datacollecties, evenals innovatieve en diverse vormen van data. Deze kunnen gekoppeld worden aan administratieve gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het combineren van deze grote verscheidenheid aan databronnen stelt onderzoekers in staat om nieuwe, opwindende, interdisciplinaire onderzoeksvragen te beantwoorden en om bestaande vragen op vernieuwende wijze te bestuderen.

Nieuws

How does the lockdown affect gender inequality? @mara_yerkes and her team used the @LISS_panel grant to answer this question by examining gender differences in household- and care responsibilities. Read about their results and their policy recommendations: https://odissei-data.nl/en/2021/01/what-does-the-first-covid-19-lockdown-teach-us-about-gender-inequality-in-the-netherlands/

At DANS, a motivated and collaborative team of research data experts and engineers is looking for a Chief Technology Officer 👇 https://www.academictransfer.com/en/296422/chief-technology-officer-dans-knaw-the-hague/#.X-MXh0a4Djg.twitter

We are happy to announce nine projects have been awarded the 2020 ODISSEI LISS panel grant!
With this grant, ODISSEI members are offered free panel time in the LISS panel. @ODISSEI_nl @centerdata #research

More info on the projects can be found here:
https://odissei-data.nl/en/2020/12/liss-panel-grant-awarded-to-nine-researchers/

Load More...

ODISSEI Secure Supercomputer

Met de ODISSEI Secure Supercomputer (OSSC) kunnen onderzoekers CBS-microdata in een veilige omgeving analyseren met behulp van de Cartesius supercomputer van SURF.

Dit zijn drie actuele projecten:

Access Grants

Medewerkers van ODISSEI-deelnemers kunnen gebruikmaken van korting en calls voor Microdata en het LISS panel.

ODISSEI heeft reeds vele projecten gefinancierd.

Internationale samenwerkingen

ORGA­NISATIE

ODISSEI wordt gefinancierd door deelnemers en wordt bestuurd door een Supervisory Board en een Management Board.