LISS Call 2022 open

De 2022 ronde van de LISS call is open. Met de LISS panel grant kunnen onderzoekers verbonden aan een deelnemende ODISSEI organisatie zich aanmelden voor gratis data verzameling via het LISS panel. De grant  biedt ook mogelijkheid om de verzamelde LISS panel data te combineren met CBS microdata. 

Het LISS panel, beheerd door Centerdata, bestaat uit ongeveer 7.500 respondenten uit ongeveer 5.000 huishoudens. Het panel is gebaseerd op een representatieve steekproef van het bevolkingsregister in samenwerking met het CBS.

De call biedt financiering voor vier projecten met een respons van ongeveer 2.500 panelleden en 10 minuten paneltijd, wat gelijk staat aan 25 tot 30 items met eenvoudige vragen. Wanneer onderzoekers meer respondenten bevragen, gaat de paneltijd naar beneden. Daarnaast biedt de call financiering voor een project dat LISS data combineert met CBS microdata. 

Ook consortia van onderzoekers (een groep onderzoekers van verschillende departementen en verschillende achtergronden) kunnen een voorstel indienen. Om als consortium te worden beschouwd, moeten de aanvragers een voorstel indienen namens ten minste 3 verschillende afdelingen/organisaties en bij voorkeur 2 verschillende disciplines van de sociale wetenschappen. Bij een succesvolle aanvraag komt het consortia in aanmerking voor 5 minuten extra paneltijd (bovenop de bovengenoemde 10 minuten). Bovendien zal de vragenlijst worden afgenomen bij het gehele LISS-panel (in plaats van netto 2500 respondenten).

De deadline voor aanmeldingen is 23 september, 2022, 15.00 uur.

Op 2 juni organiseren ODISSEI en Centerdata een informatie-evenement voor geïnteresseerden in het LISS panel en onderzoekers die overwegen om zich aan te melden voor de grant.

Relevante Links: